Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
22 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „ Rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Garbou, județul Sălaj ” 2019-04-10
21 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „ Rețea alimentare cu apă în comuna Gârbou, județul Sălaj ” 2019-04-10
20 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „ Consolidare, extindere, modernizare si dotare gradinita cu program normal nr 42 sat Gârbou, comuna Garbou, județul Sălaj ” 2019-04-05
19 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Garbou, judetul Salaj” 2019-04-05
18 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „Modernizare infrastructura rutiera in comuna Garbou, judetul Salaj” 2019-04-05
17 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „ Modernizare si dotare scoala cu clasele I- IV comuna Garbou, judetul Salaj” 2019-04-05
16 / 2019 privind aprobarea valorii preturilor de valorificare a materialului lemnos pentru populaţie și a prețului de pornire la licitație a materialului lemnos rezultat din pădurea proprietate a Comunei Gârbou; 2019-03-29
15 / 2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie-iunie; 2019-03-29
14 / 2019 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru domeniul public și clădiri publice din comuna GÂRBOU; 2019-03-29
13 / 2019 privind modificare HCL 52/2018 privind aprobarea reţelei şcolare în Comuna Gârbou pentru anul şcolar 2019-2020; 2019-03-29
12 / 2019 privind aprobarea actului adițional nr.16 la contractul de finanțare nerambursabila nr.C322010963300053/05.04.2013 cod nou C0720000T210963300053/05.04.2013 pentru realizarea investitiei: ,,Proiect integrat privind dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii din comuna Gârbou, judeţul Sălaj”; 2019-03-29
11 / 2019 privind aprobarea aderării comunei GÂRBOU din județul Sălaj la ASOCIAȚIA REGIONALĂ PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DIN BAZINUL HIDROGRAFIC SOMEȘ-TISA și mandatarea Asociației Regionale pentru semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare către Compania de apă Someș S.A. Cluj 2019-03-29
10 / 2019 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitatea al primarului și serviciilor publice de interes local; 2019-03-29
9 / 2019 privind alegerea preşedintelui de sedinţa pentru data de 29.03.2019 2019-03-29
8 / 2019 privind acordarea diplomei de fidelitate si a unui premiu in valoare neta de 300 lei, din bugetul local pe anul 2019, pentru un cuplu din comuna Gârbou care a împlinit 50 de ani de casatorie neîntreruptă în prima parte a anului 2019, conform Hotararii Consiliului Local nr. 8 din 28.02.2008, modificată cu HCL NR.6/2013 2019-02-19
Înapoi
Galerie Foto Carte de oaspeți

Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Imi place

Nu imi place

Necesită îmbunătățiri

Vezi rezultate