Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
23 / 2018 Privind aprobarea actului adițional nr.1/01.04.2018 la contractul de prestări servicii de salubrizare nr.5093/01.07.2017 2018-04-18
22 / 2018 privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Primăriei comunei Gîrbou 2018-04-18
21 / 2018 privind transformarea unei funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gîrbou 2018-04-18
20 / 2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli 2018-04-18
19 / 2018 privind alegerea preşedintelui de sedinţa pentrulunile aprilie-iunie 2018 2018-03-27
18 / 2018 privind acordarea diplomei de fidelitate si a unui premiu in valoare neta de 300 lei,din bugetul local pe anul 2018, pentru un cuplu din comuna Gîrbou care a împlinit 50 de ani de casatorie neîntreruptă în prima parte a anului 2018, conform Hotararii Consiliului Local nr. 8 din 28.02.2008, modificată cu HCL NR.6/2013 2018-03-27
17 / 2018 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018 2018-03-27
16 / 2018 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local 2018-03-27
15 / 2018 privind transformarea unor funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gîrbou 2018-03-27
13 / 2018 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor, pentru persoanele fizice și juridice din comuna Gîrbou 2018-03-27
12 / 2018 Privind aprobarea actului adițional nr.13 la contractul de finanțare nerambursabila nr.C322010963300053/05.04.2013 cod nou C0720000T210963300053/05.04.2013 pentru realizarea investitiei: ,,Proiect integrat privind dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii din comuna Gîrbou, judeţul Sălaj” 2018-03-27
11 / 2018 privind aprobarea Planului strategic privind furnizarea serviciilor sociale pentru perioada 2018-2023 2018-02-16
10 / 2018 privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local pentru anul 2018 2018-02-16
9 / 2018 privind acordarea diplomei de fidelitate si a unui premiu in valoare neta de 300 lei, din bugetul local pe anul 2018, pentru un cuplu din comuna Gîrbou care a împlinit 50 de ani de casatorie neîntreruptă în prima parte a anului 2018, conform Hotararii Consiliului Local nr. 8 din 28.02.2008, modificată cu HCL NR.6/2013 2018-02-16
8 / 2018 privind aprobarea executiei bugetului de functionare si dezvoltare al comunei Girbou, pe trimestrul IV 2017 2018-02-16
Înapoi
Galerie Foto Carte de oaspeți

Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Imi place

Nu imi place

Necesită îmbunătățiri

Vezi rezultate