Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
8 / 2019 privind acordarea diplomei de fidelitate si a unui premiu in valoare neta de 300 lei, din bugetul local pe anul 2019, pentru un cuplu din comuna Gârbou care a împlinit 50 de ani de casatorie neîntreruptă în prima parte a anului 2019, conform Hotararii Consiliului Local nr. 8 din 28.02.2008, modificată cu HCL NR.6/2013 2019-02-19
7 / 2019 privind implementarea proiectului: „ACHIZIȚIE TRACTOR CU ACCESORII ÎN VEDEREA DOTĂRII SERVICIULUI PUBLIC DE LUCRĂRI PUBLICE ÎN COMUNA GÂRBOU, JUDEȚUL SĂLAJ” 2019-02-19
55 / 2019 privind aprobarea ROF al Compartimentului asistență socială 2019-02-12
6 / 2019 Privind aprobarea actului adițional nr.15 la contractul de finanțare nerambursabila nr.C322010963300053/05.04.2013 cod nou C0720000T210963300053/05.04.2013 pentru realizarea investitiei: ,,Proiect integrat privind dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii din comuna Gârbou, judeţul Sălaj” 2019-01-29
5 / 2019 Privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, in conformitate cu prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investitiei ,, Proiect integrat privind dezvoltarea si modernizarea infrastructurii din comuna Gârbou, judetul Salaj” 2019-01-29
4 / 2019 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 2019-01-29
3 / 2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Gârbou, și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Gârbou care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2019, 2019-01-29
2 / 2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și serviciilor de interes local 2019-01-29
1 / 2019 privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar la sectiunea dezvoltare pe anul 2018 din excedentul bugetar 2019-01-08
54 / 2018 privind alegerea președintelui de ședință pe lunile ianuarie-martie 2018-12-12
53 / 2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale 2018-12-12
52 / 2018 privind aprobarea rețeței scolare în comuna Gîrbou pentru anul școlar 2019-2020 2018-12-12
50 / 2018 privind rectificarea BVC 2018-12-12
51 / 2018 privind aprobarea Pogramului annual al achizițiilor publice pentru anul 2019 2018-11-12
49 / 2018 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea nr.12 din 30.08.1999 a Consiliului local privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Gîrbou 2018-11-09
Înapoi
Galerie Foto Carte de oaspeți

Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Imi place

Nu imi place

Necesită îmbunătățiri

Vezi rezultate