Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
39 / 2017 Privind modificarile tehnice aduse prin Proiectul Tehnic si Detalii de executie fata de SF si a actelor subsecvente pentru proiectul ,,Proiect integrat privind dezvoltarea si modernizarea infrastructurii din comuna Girbou, judetul Salaj” – componenta: Alimentare cu apa in comuna Girbou, judetul Salaj 2017-07-24
38 / 2017 Privind actualizarea Planului de achiziții publice 2017-07-24
37 / 2017 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli 2017-07-24
36 / 2017 Privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie-august-septembrie; 2017-06-26
35 / 2017 Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Gîrbou 2017-06-26
34 / 2017 Privind recuperarea contravalorii Europubelelor distribuite și folosite de către populația din comuna Gîrbou. 2017-06-26
33 / 2017 Privind virarea unor credite bugetare și rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli. 2017-06-26
32 / 2017 Privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea nr.12 din 30.08.1999 a Consiliului Local privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Gîrbou 2017-06-15
31 / 2017 Privind completarea Anexei nr.1 la Hotărârea nr.12 din 30.08.1999 a Consiliului Local privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Gîrbou 2017-06-15
30 / 2017 Privind desemnarea împuternicitului legal al Consiliului Local Gîrbou în relația cu APIA 2017-05-17
29 / 2017 Privind modificarea HCL nr.12/2017 privind aprobarea valorii estimative de investitie ,, Reabilitare și modernizare Scoala cu clasele I-IV Gîrbou, amenajare teren și construire sală de sport” 2017-05-17
28 / 2017 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea nr.12 din 30.08.1999 a Consiliului local privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Gîrbou; 2017-05-15
27 / 2017 Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 2017-04-28
26 / 2017 privind concesionarea imobilului în care funcţionează cabinetul medical individual Gîrbou 2017-04-28
25 / 2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 2017-04-28
Înapoi
Galerie Foto Carte de oaspeți

Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Imi place

Nu imi place

Necesită îmbunătățiri

Vezi rezultate