Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
11 / 2018 privind aprobarea Planului strategic privind furnizarea serviciilor sociale pentru perioada 2018-2023 2018-02-16
10 / 2018 privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local pentru anul 2018 2018-02-16
9 / 2018 privind acordarea diplomei de fidelitate si a unui premiu in valoare neta de 300 lei, din bugetul local pe anul 2018, pentru un cuplu din comuna Gîrbou care a împlinit 50 de ani de casatorie neîntreruptă în prima parte a anului 2018, conform Hotararii Consiliului Local nr. 8 din 28.02.2008, modificată cu HCL NR.6/2013 2018-02-16
8 / 2018 privind aprobarea executiei bugetului de functionare si dezvoltare al comunei Girbou, pe trimestrul IV 2017 2018-02-16
7 / 2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat din anii precedenți la secțiunea dezvoltare 2018-02-16
6 / 2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuielilor pe anul 2018 2018-02-16
5 / 2018 privind acordarea diplomei de fidelitate si a unui premiu in valoare neta de 300 lei, din bugetul local pe anul 2018, pentru două cupluri din comuna Gîrbou care au împlinit 50 de ani de casatorie neîntreruptă în prima parte a anului 2018, conform Hotararii Consiliului Local nr. 8 din 28.02.2008, modificată cu HCL NR.6/2013 2018-01-31
4 / 2018 privind concesionarea imobilului în care funcţionează Cabinetul Medical de Medicină de Familie Gîrbou 2018-01-31
3 / 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Gîrbou, și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Gîrbou care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2018 2018-01-31
2 / 2018 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 2018-01-23
1 / 2018 privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar la sectiunea de dezvoltare pe anul 2017 din excedentul bugetului local 2018-01-08
69 / 2017 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu domnul Georgiu Aurelian pentru utilizarea unui spațiu din cadrul Dispensarului Uman pentru Cabinetul Medical de Medicină de Familie 2017-12-21
68 / 2017 Privind aprobarea actului adițional nr.12 la contractul de finanțare nerambursabila nr.C322010963300053/05.04.2013 cod nou C0720000T210963300053/05.04.2013 pentru realizarea investitiei: ,,Proiect integrat privind dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii din comuna Gîrbou, judeţul Sălaj” 2017-12-21
67 / 2017 privind alegerea preşedintelui de sedinţa pentru lunile ianuarie-martie 2018 2017-12-21
66 / 2017 privind modificarea H.C.L. nr. 25/2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile începând cu anul fiscal 2018 2017-12-21
Înapoi
Galerie Foto Carte de oaspeți

Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Imi place

Nu imi place

Necesită îmbunătățiri

Vezi rezultate