Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
20 / 2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 2017-03-30
19 / 2017 privind aprobarea valoarii estimate a obiectivului de investiţie: ,,Construirea unei săli pentru festivități în localitatea Fabrică”, în valoare totală de 120.000 lei. 2017-03-17
18 / 2017 privind aprobarea valorii estimate a investiției ,,Alimentare cu apă și canalizare menajeră în localitatea Solomon” în valoare totală de 4.500.000 lei, conform devizului general; 2017-03-17
17 / 2017 privind aprobarea valorii estimate a investiției ,,Alimentare cu apă și canalizare menajeră în localitățile Călacea și Popteleac” în valoare totală de 6.750.000 lei, conform devizului general; 2017-03-17
16 / 2017 privind aprobarea valorii estimate a investiției ,,Alimentare cu apă și canalizare menajeră în localitatea Bezded” în valoare totală de 3.285.000 lei, conform devizului general; 2017-03-17
15 / 2017 privind aprobarea valorii estimate a investiției ,,Alimentare cu apă și canalizare menajeră în localitatea Cernuc” în valoare totală de 3.555.000 lei, conform devizului general; 2017-03-17
14 / 2017 privind aprobarea valorii estimate a investiției ,,Reabilitare clădire Școala Gimnazială Gîrbou corp B Gîrbou” în valoare totală de 380.228 lei, conform devizului general; 2017-03-17
13 / 2017 privind aprobarea valorii estimate a investiției ,,Asfaltare DC46 Solomon-Bezded din comuna Gîrbou, județul Sălaj” în valoare totală de 2.925.000 lei, conform devizului general; 2017-03-17
12 / 2017 privind aprobarea valorii estimate a investiției ,,Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-IV Gîrbou, amenajare teren și construire Sală de sport Gîrbou” în valoare totală de 61.685.100 lei, conform devizului general; 2017-03-17
11 / 2017 privind aprobarea valorii estimate a investiției ,,Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Gîrbou, județul Sălaj” în valoare totală de 2.407.143,90 lei, conform devizului general; 2017-03-17
10 / 2017 privind aprobarea valorii estimate a investiției ,,Reabilitare Dispensar uman în comuna Gîrbou, județul Sălaj” în valoare totală de 908.051,644 lei conform devizului general; 2017-03-17
9 / 2017 privind aprobarea valorii estimate a investiției ,,Reabilitare Cămine Culturale în localitatea Cernuc, Solomon, Popteleac, comuna Gîrbou, județul Sălaj”, în valoare totală de 2.625.109,570 conform devizului general; 2017-03-17
8 / 2017 Privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice pentru apărarea intereselor comunei Gîrbou 2017-02-28
7 / 2017 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 2017-02-28
6 / 2017 privind acordarea diplomei de fidelitate si a unui premiu in valoare neta de cate 300 lei, din bugetul local pe anul 2017, unui cuplu din comuna Gîrbou care a implinit 50 de ani de casatorie neîntreruptă în prima parte a anului 2017, conform Hotararii Consiliului Local nr. 8 din 28.02.2008, modificată cu HCL NR.6/2013 2017-02-28
Înapoi
Galerie Foto Carte de oaspeți

Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Imi place

Nu imi place

Necesită îmbunătățiri

Vezi rezultate