Cadrul demografic

Datele rezultate în urma recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2002, arată că populaţia stabilă a Comunei Gîrbou este de 2439 locuitori, după cum urmează:

 

 • Gîrbou - 680
 • Bezded - 233
 • Călacea - 342
 • Cernuc - 278
 • Fabrica - 107
 • Popteleac - 372
 • Solomon - 427.

 

Distribuţia populaţiei pe sexe: 1282 de sex feminin, iar de sex masculin: 1157 persoane;

 

Din totalul de 2439 locuitori : 2254 sunt români, maghiari - 11, rromi (ţigani) -174.

 

Religia: ortodoxă 2274 persoane, romano-catolică 3 persoane, grecocatolică 36 persoane, reformată 8 persoane, creştină de rit vechi 1 persoană, penticostală 116 persoane, altă religie 1 persoană.

 

Populaţia activă reprezintă un total de: 801 din care ocupată: 720 şi 81 şomeri, iar populaţia inactivă reprezintă un total de: 1638, din care: elevi-studenţi 211; pensionari 957 şi alte situaţii 470 persoane.

 

Statutul profesional:

 • Salariaţi: 286 persoane;
 • Patroni sau intreprinzători privaţi: 3 persoane;
 • Lucrători pe cont propriu: 214 persoane;
 • Membrii ai unor societăţi agricole - cooperatiste: 1 persoană;
 • Lucrători familiali în gospodărie proprie: 255 persoane ;
 • Alte situaţii: 14;
 • Şomeri în căutarea primului loc de muncă: 28 persoane.

 

Populatia comunei locuieşte în case particulare şi locuinţe tip bloc, alimentarea cu apă făcându-se din puţuri şi fântâni. Încălzirea caselor şi apartamentelor se face cu ajutorul combustibilului solid, iar la bucătării se utilizează butelii cu gaze lichefiate.

 

Gospodării şi locuinţe:

 • Numărul gospodăriilor populaţiei: total - 973, persoane - 2497;
 • Numărul total al clădirilor: 1250

 

In raport cu populaţia, comuna Gîrbou este o comună de categoria a III-a.

 

Înapoi


Galerie Foto Carte de oaspeți

Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Imi place

Nu imi place

Necesită îmbunătățiri

Vezi rezultate