Cadrul fizico-geografic

Comuna Gîrbou este aşezată într-una din marile unităţi morfo-structurale ale ţării şi anume in cuprinsul Platformei Someşene.

 

Situată în partea de est a judeţului Sălaj, comuna Gîrbou este mărginită în partea de nord de comunele Cristolţ şi Surduc, în partea de vest de comuna Bălan, în partea de sud de comuna Hida şi în partea de nord-est de comuna Zalha.

 

Ca formă majoră a reliefului se înscrie relieful colinar, format din dealuri prelungi, care doar sporadic depăşesc înălţimea de 530 m şi care constituie interfluvii dintre văile care drenează suprafaţa comunei. Cel mai extins, atât ca lungime cât şi ca lăţime, este interfluviul care se desfăşoară între Valea Călăcii şi cea a Cernucului, pe o distanţă de 8 km, începând din Dealul Ambreuşului până în Valea Cornilor, acolo unde cele două pârâiaşe confluează formând Valea Gîrboului, după ce în prealabil Valea Călăcii colectează în aval de localitatea Poteleac - Valea Ungurului.

 

Comuna se află la o distanţă de 45 km faţă de municipiul Zalău, reşedinţa judeţului Sălaj, pe drumul judeţean DJ 108B şi la 21 km de Jibou, localitatea urbană cea mai apropiată.

 

Suprafaţatotală a comunei este de 10 062 ha, fiind una dintre cele mai mari comune din judeţ.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului ţării noastre, comuna Gîrbou are următoarele localităţi componente:

  • Gîrbou, centru de comună
  • Fabrica, situată la 5 km in partea de nord a comunei
  • Popteleac, situată la 3 km in partea de sud a comunei
  • Călacea, situată la 7 km in partea de sud - est
  • Solomon, situată la 4 km în partea de est a comunei
  • Bezded, situată la 8 km în partea de est a comunei
  • Cernuc, situată la 6 km în partea de est a comunei.
Înapoi


Galerie Foto Carte de oaspeți

Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Imi place

Nu imi place

Necesită îmbunătățiri

Vezi rezultate