CONCURS RECRUTARE FUNCTII DE EXECUTIE
2018-05-21 23:48:59

Pentru a ocupa o funcție publică vacantă, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul Funcționarilor publici, republicată:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă , respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în administrație publică sau asistență socială;
cetățenie română și domiciliul stabil în România;
cunoaște limba română, scris și vorbit;
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
are capacitate deplină de exercițiu;
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;
să aibă cunoștințe de operare pe calculator.Pentru a ocupa o funcție publică vacantă, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul Funcționarilor publici, republicată:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă , respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în administrație publică sau asistență socială;
cetățenie română și domiciliul stabil în România;
cunoaște limba română, scris și vorbit;
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
are capacitate deplină de exercițiu;
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;
să aibă cunoștințe de operare pe calculator.

Înapoi


Galerie Foto Carte de oaspeți

Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Imi place

Nu imi place

Necesită îmbunătățiri

Vezi rezultate